Subscribe Us

Followers, sila tinggalkan link blog saudara saudari ya. Terima kasih sudi mengikuti blog biasa ini

CARA MENULIS PENULISAN RUJUKAN

CARA MENULIS PENULISAN RUJUKANPENULISAN RUJUKAN FORMAT APA

1.    Kaedah Penulisan Rujukan

Penggunaan kaedah APA (American Psychological Association) dalam penulisan dan rujukan. Senarai rujukan hendaklah dimulakan pada halaman yang baru dengan perkataan RUJUKAN ditaip 30 mm dari birai atas dan di tengah-tengah antara jidar kiri dengan jidar kanan. Bahagian ini hendaklah mengandungi senarai bahan yang dirujuk di dalam teks. 
 
Bahan yang tidak dirujuk di dalam teks tidak perlu disenaraikan. Penyenaraian bahan adalah mengikut Sistem Pengarang-Tahun. Kesemua bahan rujukan hendaklah disusun mengikut abjad.

Susunan karya Inggeris dalam senarai rujukan yang judulnya diawali dengan perkataan “The” hendaklah dibuat mengikut susunan abjad perkataan yang menyusulinya.

Rujukan yang digunakan dalam penulisan disertasi terbahagi kepada:
·         Rujukan dalam teks
·         Senarai rujukan yang ditulis pada bahagian akhir disertasi

1.2       Senarai Rujukan 
 
 

Bila menyebut judul bagi bahan-bahan yang diterbitkan (dicetak untuk pengedaran) judul buku dan nama jurnal hendaklah ditulis dengan huruf condong.

1.2.1        Penulisan Nama Pengarang

Nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap seperti yang tercetak pada halaman judul sesebuah karya atau pada halaman maklumat hak cipta yang mengandungi Data Mengkatalog-dalam-Penerbitan [Cataloging-in-Publication-Data (CIP)], tanpa pangkat atau gelaran.

1.2.2        Nama Pengarang Barat

Nama pengarang barat atau pengarang yang menggunakan nama keluarga, hendaklah diringkaskan kepada nama keluarga sahaja.

Contoh:
Gerald M. Cohen ditulis sebagai Cohen, G. M
K. Sarvananthan ditulis sebagai Sarvananthan, K.
Ong Sue Lee ditulis sebagai Lee, O. S.
Osman ibn Ahmad al-Tabrani ditulis sebagai al-Tabrani, Osman ibn Ahmad dan disenaraikan di bawah abjad T (nama Arab)

1.2.3    Nama Pengarang Melayu, Cina dan India (Malaysia)

Nama pengarang yang lengkap dan disingkatkan hendaklah dikekalkan.

Contoh
Idarmawati Ahmad ditulis sebagai Idarmawati Ahmad
Hazirah bt. Abdul Hamid ditulis sebagai Hazirah bt, Abdul Hamid
Muhammad Eirfan Mirza b. Masa ditulis sebagai Muhammad Eirfan Mirza b. Masa

Nama Keluarga

Contoh
Ann Casey  ditulis sebagai  Casey, A.
Bridget Lee ditulis sebagai Lee, B.
Lim Chee Kah ditulis sebagai  Kah, L. C.

1.2.3        Penulisan Judul Karya

Penulisan bahan rujukan hendaklah menggunakan HURUF BESAR  pada huruf pertama judul karya tersebut dan kata nama khas. Huruf lainnya hendaklah ditulis dalam huruf kecil, kecuali perkataan itu merupakan singkatan yang menggunakan huruf besar.

Contoh
Casey, K., 1995. The New Narrative Research in Educatian………….
Idarmawati Ahmad, 2000. Etnobotani dan Penyaringan Fitokimia…………….

1.2.4        Cara Menulis Rujukan Buku

Berikan maklumat selengkap mungkin seperti berikut:

 • Nama pengarang (atau pengarang-pengarang) diikuti dengan koma.
 • Tahun penerbitan diikuti dengan noktah.
 • Judul buku (ditulis condong) diikuti dengan noktah.
 • Penyunting, penyusun, penterjemah (jika ada) diikuti dengan noktah.
 • Nama siri buku dan jidil atau bilangan dalam siri (jika ada) diikuti dengan noktah. Edisi selain daripada edisi pertama diikuti dengan noktah.
 • Penerbitan diikuti dengan koma.
 • Tempat terbit diikuti dengan noktah atau koma (untuk penerbit yang mempunyai lebih daripada satu tempat, gunakan tempat yang pertama). Contohnay: “New York Heidelberg Berlin” ditulis “New York” sahaja.
 • Baris ke-2 dan seterusnya hendaklah ditulis dengan ensotan 12.5 mm atau sekali ketukan tab.      

Contoh:
Kapsuchell, C. E. dan Hyland, M. C., 1993.  Enviromental Science: Living Within
1 tab
 
 the System of Nature. Ed. Ke-3. John Wiley & Son, London.          
1.2.5        Karya yang Dikenali Menurut Judul

Contoh
Kamus Dewan, 1995. Ed. Baru. Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

The Encyclopedia of Malaysia, 1998. Valume 1: The Environment. Sham Sani (ed.).
            Edition Didier Millet, Singapore.

Singkatan dalam penulisan rujukan
Edisi baru (Ed. =edisi; ed. = edition) dan cetak ulang (revised)


1.2.6        Makalah dalam Jurnal

Berikan maklumat selengkap mungkin seperti berikut:

 • Nama pengarang (atau pengarang-pengarang) diikuti dengan koma.
 • Tahun penerbitan diikuti dengan noktah.
 • Judul makalah diikuti dengan noktah.
 • Nama jurnal (tulisan condong) diikuti dengan nombor jilid (Bold) dan nombor keluaran (dalam kurungan, jika ada) diikuti dengan koma.
 • Halaman seluruh makalah diikuti dengan noktah.

Peringatan
Semua nama pengarang hendaklah ditulis dengan lengkap dalam senarai rujukan. Hanya bila menyisip rujukan dalam teks dibenarkan menggunakan nama singkatan. Jika terdapat lebih dari tiga pengarang, kita gunakan singkatan “et al.” iaitu et alia yang bermakna “dan lain-lain”.
Contoh:
Cara penulisan dalam senarai rujukan: Cerey, Martha,  L. K., Abdullah Jabbar dan Nayly Syazwany  binti Masa, 1997 …………………………………………..
Cara penulisan dalam teks: Cerey, et al., 1997

Penulisan tajuk dalam jurnal, akbar dan majalah tidak dicondongkan, hanya nama jurnal, akbar dan majalah yang dicondongkan.
Contoh:
Mohd. Jelani Salleh,   2000.   Mengkudu: khazanah   untuk insan    sejagat.    Wawasan
            Pertanian 1 (12), 30-33.

1.2.7        Makalah dalam Akbar

Contoh:
Bernama, 2006. Harga minyak naik, harga kereta turun?  Berita Harian, 25 Mac, 15.

Sanudin Hj. Tahir, 2001. Tanah runtuk di Teluk Sepanggar.   The   New  Sabah Times, 7.
            Januari, 9.
1.2.8        Makalah dalam Majalah

Jaret, P., 2002. Diet or Exercise? Reader’s Digest. October, 61-64.

Lee, P. C., 2004.  The  Empire   Strikes  Back!.  Today’s    Science    and   Technology,
            September/December, 1-2.


1.2.9        Internet

Rujukan melalui internet tidak digalakkan. Jika membuat rujukan pastikan bahawa laman web itu adalah laman kerajaan, agensi kerajaan atau institusi yang diiktiraf.

Contoh
Enviromental  Conservation  Department,  2000. Handbook   of   Environmental  Impact Assessment (EIA) in Sabah, Malaysia. Http://www.sabah.gov.my/jkas/centre/default.html.


1.2.10    Disertasi atau Latihan Ilmiah

Contoh:

Idarmawati Ahmad, 2003. Etnobotani dan Penyaringan Fitokimia Tumbuhan Ubatan Tiga Suku Kaum di Sabah. Disertasi Sarjana Sains (Biokimia). Universti Malaysia Sabah (tidak diterbitkan)

2 Comments:

Admin XX said...

As salam. Sungguh saya nak tanya dan ingin tahu, apa tajuk music yang dimainkan sebelum music ini . terima kasih .

Puan Ummi said...

waalaikumussalam sdara
maaf saya baru sempat check komen blog ini. saya tak pasti sbb dah lama. tp seingat saya tajuk lagu tu DOAKU. Kemudian saya tukar kpd selamat pagi cinta,semua instrumen

Disclaimer

(c) Blog ini bukanlah pandangan rasmi pemilik blog atau majikan pemilik blog. Pemilik blog adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman blog ini .