Subscribe Us

CONTOH BORANG AKU JANJI STPM

CONTOH BORANG AKU JANJI STPM


PERKHIDMATAN BIMBINGAN DAN KAUNSELING
AKU JANJI STPM  Saya                : ………………………………………………………………………………………………….
No. K/P            : ……………….. - …… - ……………        Tingkatan :……………………………………...

Saya dengan ini BERIKRAR DAN BERJANJI akan belajar bersungguh-sungguh untuk mencapai target mata pelajaran di bawah :
MATA PELAJARAN
GRED
MATA PELAJARAN
GRED
BAHASA MELAYU

SENI VISUAL

MUET

KESUSASTERAAN MELAYU

SEJARAH

BIOLOGI

GEOGRAFI

KIMIA

PENGAJIAN AM

FIZIK

EKONOMI

MATEMATIK T

PENGAJIAN  PERNIAGAAN

ICT

SAINS SUKAN
Bagi mencapai target ini saya akan :
1.     Belajar bersungguh-sungguh
2.     Menuruti nasihat dan ajaran guru serta ibu bapa
3.     Mematuhi peraturan sekolah
4.     Tidak mengulangi kesalahan lalu

Tandatangan Murid                   Tandatangan Ibu Bapa/ Penjaga            Tandatangan Guru

………………………………….    ………………………………….                ………………………………..
Nama   : ………………………    Nama   : ………………………                Nama   : …………………..…
Tarikh   : ………………………    Tarikh   : ………………………                Tarikh   : …………………..…


Untuk contoh borang di atas, saya ingin mnegucapkan terima kasih kepada :

Kaunselor

SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA                                                
SEKOLAH PUSAT TINGKATAN 6 DAERAH SABAK BERNAM
JALAN KALABAKAN, 45200 SABAK BERNAM,
SELANGOR DARUL EHSAN


0 Comments:

Followers, sila tinggalkan link blog saudara saudari ya. Terima kasih sudi mengikuti blog biasa ini