Informasi, Kaunseling Kerjaya, Peperiksaan, Cinta, Remaja, Keluarga, Motivasi, OKU,

Followers, sila tinggalkan link blog saudara saudari ya. Terima kasih sudi mengikuti blog biasa ini

2012/09/15

INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK

INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK
Sidek’s Occupational Value Inventory

INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK 
Deskripsi Pekerjaan INPS
 
Untuk muat turun  INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK, klik di sini. atau di sini. 

INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK
Deskripsi Pekerjaan INPS
 
Borang Jawapan Bahagian A

Nama               :

Jantina             :

Umur           :

Pendidikan       :

Pekerjaan    :

No. K.P.           :

Tarikh          :


BAHAGIAN A : DESKRIPSI PEKERJAAN
Tandakan keutamaan pekerjaan anda dengan menghitamkan sepenuhnya bulatan yang sesuai menggunakan pensel 2B berpandukan kekunci jawapan berikut;
 

Sangat Suka
SS
5
Tidak Suka
TS
2
Suka
S
4
Sangat Tidak Suka
STS
1
Tidak Pasti
TP
3


1.        Manusia                                                                                     5          4          3          2          1
2.       Data                                                                                              5          4          3          2          1
3.       Benda                                                                                          5          4          3          2          1
4.      Pembantu                                                                                 5          4          3          2          1
5.       Altruisma                                                                                  5          4          3          2          1
6.       Pemimpin                                                                                  5          4          3          2          1
7.       Autonomi                                                                                  5          4          3          2          1
8.       Intelektual                                                                                5          4          3          2          1
9.       Kreatif                                                                                         5          4          3          2          1
10.    Kejayaan                                                                                    5          4          3          2          1
11.     Organisasi                                                                                 5          4          3          2          1
12.    Keuntungan                                                                            5          4          3          2          1
13.    Promosi                                                                                      5          4          3          2          1
14.   Masa Lapang                                                                           5          4          3          2          1
15.    Pengiktirafan                                                                          5          4          3          2          1
16.    Sokongan                                                                                  5          4          3          2          1
17.    Keselamatan                                                                            5          4          3          2          1
18.    Kebudayaan                                                                            5          4          3          2          1
19.    Agama                                                                                         5          4          3          2          1
20.   Kepelbagaian                                                                          5          4          3          2          1
21.    Aktiviti                                                                                       5          4          3          2          1
 
INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK
Perbandingan Pekerjaan (INPS)
 
Borang Jawapan Bahagian B
 
 
A
Kreatif
5    4    3    2     1
A
Keuntungan
5    4    3    2     1
G
Data
5    4    3    2     1
G
Kreatif
5    4    3    2     1
E
Keselamatan
5    4    3    2     1
E
Autonomi
5    4    3    2     1
N
Agama
5    4    3    2     1
N
Benda
5    4    3    2     1

Benda
5    4    3    2     1

Alturisma
5    4    3    2     1
1


2A
Organisasi
5    4    3    2     1
A
Data
5    4    3    2     1
G
Intelektual
5    4    3    2     1
G
Promosi
5    4    3    2     1
E
Keuntungan
5    4    3    2     1
E
Intelektual
5    4    3    2     1
N
Sokongan
5    4    3    2     1
N
Pengiktirafan
5    4    3    2     1

Kreatif
5    4    3    2     1

Pembantu
5    4    3    2     1
3


4
A
Kebudayaan
5    4    3    2     1
A
Pengiktirafan
5    4    3    2     1
G
Aktiviti
5    4    3    2     1
G
Manusia
5    4    3    2     1
E
Data
5    4    3    2     1
E
Altruisme
5    4    3    2     1
N
Manusia
5    4    3    2     1
N
Aktiviti
5    4    3    2     1

Masa Lapang
5    4    3    2     1

Pemimpin
5    4    3    2     1
5


6


A
Promosi
5    4    3    2     1
A
Masa Lapang
5    4    3    2     1
G
Organisasi
5    4    3    2     1
G
Benda
5    4    3    2     1
E
Autonomi
5    4    3    2     1
E
Agama
5    4    3    2     1
N
Intelektual
5    4    3    2     1
N
Kepelbagaian
5    4    3    2     1

Data
5    4    3    2     1

Intelektual
5    4    3    2     1
9


10A
Keselamatan
5    4    3    2     1
A
Aktiviti
5    4    3    2     1
G
Masa Lapang
5    4    3    2     1
G
Agama
5    4    3    2     1
E
Organisasi
5    4    3    2     1
E
Benda
5    4    3    2     1
N
Kejayaan
5    4    3    2     1
N
Masa Lapang
5    4    3    2     1

Pengiktirafan
5    4    3    2     1

Keuntungan
5    4    3    2     1
7


8
A
Agama
5    4    3    2     1
A
Pembantu
5    4    3    2     1
G
Pemimpin
5    4    3    2     1
G
Kebudayaan
5    4    3    2     1
E
Aktiviti
5    4    3    2     1
E
Manusia
5    4    3    2     1
N
Promosi
5    4    3    2     1
N
Pemimpin
5    4    3    2     1

Sokongan
5    4    3    2     1

Aktiviti
5    4    3    2     1
11


12A
Sokongan
5    4    3    2     1
A
Benda
5    4    3    2     1
G
Kejayaan
5    4    3    2     1
G
Keselamatan
5    4    3    2     1
E
Promosi
5    4    3    2     1
E
Sokongan
5    4    3    2     1
N
Organisasi
5    4    3    2     1
N
Kebudayaan
5    4    3    2     1

Keselamatan
5    4    3    2     1

Kejayaan
5    4    3    2     1
13


14A
Intelektual
5    4    3    2     1
A
Manusia
5    4    3    2     1
G
Autonomi
5    4    3    2     1
G
Pemimpin
5    4    3    2     1
E
Pembantu
5    4    3    2     1
E
Pengiktirafan
5    4    3    2     1
N
Keselamatan
5    4    3    2     1
N
Pembantu
5    4    3    2     1

Manusia
5    4    3    2     1

Promosi
5    4    3    2     1
15


16A
Kepelbagaian
5    4    3    2     1
A
Altruisme
5    4    3    2     1
G
Pengiktirafan
5    4    3    2     1
G
Pembantu
5    4    3    2     1
E
Kreatif
5    4    3    2     1
E
Kejayaan
5    4    3    2     1
N
Masa Lapang
5    4    3    2     1
N
Keuntungan
5    4    3    2     1

Autonomi
5    4    3    2     1

Organisasi
5    4    3    2     1
17


18A
Pemimpin
5    4    3    2     1
A
Autonomi
5    4    3    2     1
G
Keuntungan
5    4    3    2     1
G
Pembantu
5    4    3    2     1
E
Kepelbagaian
5    4    3    2     1
E
Kejayaan
5    4    3    2     1
N
Altruisme
5    4    3    2     1
N
Keuntungan
5    4    3    2     1

Kebudayaan
5    4    3    2     1

Organisasi
5    4    3    2     1
19


20A
Kejayaan
5    4    3    2     1
G
Altruisme
5    4    3    2     1
E
Kepelbagaian
5    4    3    2     1
N
Data
5    4    3    2     1

Agama
5    4    3    2     1
21
BORANG SKOR INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK (INPS)

NAMA : __________________________________________________   TARIKH : ________________________________________

MANUSIA
DATA
BENDA
PEMBANTU
ALTRUISME
PEMIMPIN
AUTONOMI
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
5

1

1

4

2

6

2

6

4

2

12

6

11

9

12

5

8

15

18

12

15

15

9

10

16

19

16

17

16

21

14

18

21

19

20

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM


INTELEK
KREATIF
KEJAYAAN
ORGANISASI
KEUNTUNGAN
PROMOSI
MASA LPG
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
3

1

7

3

2

4

5

4

2

13

7

3

9

7

9

3

14

9

8

11

8

10

17

18

13

18

13

10

15

20

21

18

19

16

17

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM


P’ IKTIRAFAN
SOKONGAN
KESELAMATAN
KEBUDAYAAN
AGAMA
PELBAGAIAN
AKTIVITI
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
4

3

1

5

1

10

5

6

11

7

12

8

17

6

7

13

13

14

10

19

8

16

14

14

19

11

20

11

17

20

15

20

21

21

12

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUMPROFIL INVENTORI PEKERJAAN SIDEK

NAMA            :
TARIKH         :

DESKRIPSI PEKERJAAN
NILAI PEKERJAAN
RENDAH
SEDERHANA
TINGGI

MANUSIA
DATA
BENDA
PEMBANTU
ALTRUISME
PEMIMPIN
AUTONOMI
INTELEKTUAL
KREATIF
KEJAYAAN
ORGANISASI
KEUNTUNGAN
PROMOSI
MASA LAPANG
PENGIKTIRAFAN
SOKONGAN
KESELAMATAN
KEBUDAYAAN
AGAMA
KEPELBAGAIAN
AKTIVITI

1 hingga 6
7 hingga 15
16 hingga 21
 
 
 
 
 
 
 
Share:

0 comments:

Welcome

Welcome

Halatuju Kerjaya

kaunseling kerjaya (479) Halatuju (354) selepas SPM (347) kerjaya (275) Kerjaya Kemahiran dan Teknikal (128) IPT (113) selepas STPM (80) IPTA (71) dunia ICT (62) Kerjaya Aliran Sains (61) akademik (58) Selepas Matrikulasi (57) Kerjaya Pendidikan (55) Institusi Kemahiran (53) kerjaya perguruan (46) STPM (45) Halatuju Selepas STPM (44) Matrikulasi (44) Halatuju Selepas Matrikulasi KPM (41) sekolah (40) ILKA (39) Minat Kerjaya (35) IPTS (33) Institut Latihan Kemahiran Awam (33) Kerjaya Kejuruteraan (31) Selepas UPSR (31) Terkini Lepasan Sekolah dan Mahasiswa (28) Kerjaya Kesihatan (27) UPU (27) Matrikulasi KPM (23) Aliran Agama dan Pendidikan Islam (22) Kolej Matrikulasi Premier (22) MARA (22) Panduan Temuduga (22) Selepas PT3 (21) Tingkatan 6 (21) TEVT (20) Halatuju Selepas PT3 (19) Jom Masuk U (18) Kolej Vokasional (18) UPSR (17) politeknik (17) Kerjaya Keusahawanan (16) Kerjaya Vokasional (16) Sijil Kemahiran Malaysia (16) Halatuju selepas PMR (15) Kerjaya Akauntan (15) Kolej Matrikulasi Teknikal (15) Sains dan Inovasi (15) Selepas Peperiksaan (15) Vokasional (14) Institusi Kemahiran MARA (13) Kerjaya OKU (13) ADTEC (12) IKBN (12) Sekolah Berasrama Penuh (12) kerjaya separa perubatan (12) sains teknologi (12) Siswazah (11) Kerjaya Perajurit (10) Cara-cara Menjadi Seorang Guru (9) Kerjaya Aliran Seni (9) Kerjaya Automatif (9) Kerjaya Kejuruteraan dan Pesawat (9) Kerjaya Pertanian (9) Pameran Pendidikan (9) Politeknik Premier (9) kerjaya paramedik (9) pra-U (9) sains astronomi (9) Jururawat (8) SKM (8) Tingkatan 1 (8) Universiti (8) Haluan Kerja Pendidikan (7) Kolej Komuniti (7) Sains (7) Universiti Luar Negara (7) KMPh (6) Kerjaya Jurumasak (6) Kerjaya Kewangan (6) Kerjaya Pemprosesan Makanan (6) Kerjaya Perubatan (6) Kolej Kemahiran Tinggi MARA (6) MEdSI (6) SDH (6) Sekolah Dalam Hospital (6) CIAST (5) GLC (5) IKM (5) ILJTM (5) KKTM (5) Kerjaya Jururawat (5) Kolej FELDA (5) MRSM (5) Politeknik Metro (5) Program Ijazah Luar Negara (5) Universiti Kolej Swasta (5) Akademi Binaan Malaysia (4) Asasi IPTA (4) ILP (4) Kerjaya Juruterbang (4) Kerjaya Perakaunan dan Ekonomi (4) Kerjaya Perundangan (4) Pengajar Vokasional (4) SKIM LATIHAN TENAGA PENGAJAR PRORAM MATRIKULASI KPM (4) Sekolah Harian (4) Sekolah Teknik (4) Sekolah Vokasional (4) Selangkah ke UiTM (4) Senarai IKBN (4) Akademi Laut Malaysia (3) Campus Life (3) Diploma Vokasional Malaysia KPM ILP (3) IKIP (3) INSPEN (3) INSTITUT KEMAHIRAN MARA (3) Institusi Latihan Pengajar Vokasioanal (3) Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (3) KTD (3) Kerjaya ICT (3) Kerjaya Pentadbiran (3) Kerjaya Perhotelan (3) Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (3) Program Sijil (3) SBP (3) SITC-MPSI-IPSI-UPSI (3) SMKA (3) STAM (3) UniSZA (3) Asrama Semai Bakti FELDA (2) Guru OKU (2) ICAM (2) IKIP Advanced Skills Centre (2) INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (2) Institusi Pendidikan MARA (2) Institut Kemahiran Baitulmal (2) Institut Penilaian Negara (2) Karnival Pendidikan MARA (2) Kerjaya Arkitek (2) Kerjaya Kimpalan (2) Kerjaya Konstabel (2) Kerjaya Pembersihan (2) Kerjaya Penyelidik (2) Kerjaya Pereka Fesyen dan Jahitan (2) Kolej Pertanian Malaysia (2) Kolej Teknologi Darulnaim (2) Kolej Yayasan Felda Kampus Mempaga (2) Latihan Industri (2) MPV (2) Maktab Koperasi Malaysia (2) PETRONAS (2) Panduan Pemilihan IPTS (2) Pengajian Separuh Masa (2) Perodua (2) Program Diploma (2) Sekolah KRK (2) Sekolah Kelas Rancangan Khas (2) Sekolah Menengah Agama (2) Skim Latihan Kemahiran FELDA (2) Tingkatan3 (2) i-MAS-C-U (2) APICTA (1) Asrama 1Malaysia (1) Bekerja Sambil Belajar (1) CIDB (1) GiatMARA (1) Guru KEMAS (1) IIUM Higher Education (1) IKB (1) INSTEP (1) Industri Maritim (1) Insititut Teknikal Jepun Malaysia (1) Institut Kraf Negara (1) Institut Teknologi Petroleum PETRONAS (1) JMTI (1) KIST (1) KIST Aviation Academy (1) KUIN (1) Kerjaya Bomba dan Penyelamat (1) Kerjaya Kartunis (1) Kerjaya Maritim (1) Kerjaya Matematik (1) Kerjaya Pelaut (1) Kerjaya Penerbangan (1) Kerjaya Polis (1) Kerjaya Profesional (1) Kerjaya Sains Aktuari (1) Kerjaya Sokongan (1) Kolej Islam Sains dan Teknologi (1) Kolej PTPL (1) Kolej Pengajian Islam Johor (1) Kolej Poly-Tech MARA (1) Kolej Profesional MARA (1) Kolej Twintech (1) LUCT (1) Latihan 1Malaysia (1) MARDI (1) MARSAH (1) MENGUBAH DESTINI ANAK BANGSA (1) MRSM Ulul Albab (1) Maktab Tentera Diraja (1) NATC (1) NIOSH (1) Oversea (1) PLPP Bangi (1) PROGRAM PERSEDIAAN DIPLOMA UTHM (1) Pinjaman Boleh Ubah IPTA (1) Pinjaman Pelajaran (1) Pinjaman Pendidikan Yayasan Pahang (1) Pusat Latihan 1Malaysia (1) Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi (1) Pusat Pemulihan OKU (1) Restu College (1) SEKOLAH PERTUKANGAN PERANTIS TENTERA DARAT (1) SENARAI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA (1) Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih (1) Sekolah Menengah Agama Negeri Pahang (1) Sekolah Rancangan Khas Pahang (1) Senarai Penaja (1) Tenaga Pengajar Kemahiran (1) Timur Tengah (1) Tingkatan 2 (1) Tingkatan 4 (1) Tingkatan 5 (1) UNITEN (1)

My Blog List

Pautan Pendidikan

Pautan Pendidikan

Antibuli

Eduwebtv

THESTAR

NST

MMAIL