Subscribe Us

INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK

INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK
Sidek’s Occupational Value Inventory

INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK 
Deskripsi Pekerjaan INPS
 
Untuk muat turun  INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK, klik di sini. atau di sini. 

INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK
Deskripsi Pekerjaan INPS
 
Borang Jawapan Bahagian A

Nama               :

Jantina             :

Umur           :

Pendidikan       :

Pekerjaan    :

No. K.P.           :

Tarikh          :


BAHAGIAN A : DESKRIPSI PEKERJAAN
Tandakan keutamaan pekerjaan anda dengan menghitamkan sepenuhnya bulatan yang sesuai menggunakan pensel 2B berpandukan kekunci jawapan berikut;
 

Sangat Suka
SS
5
Tidak Suka
TS
2
Suka
S
4
Sangat Tidak Suka
STS
1
Tidak Pasti
TP
3


1.        Manusia                                                                                     5          4          3          2          1
2.       Data                                                                                              5          4          3          2          1
3.       Benda                                                                                          5          4          3          2          1
4.      Pembantu                                                                                 5          4          3          2          1
5.       Altruisma                                                                                  5          4          3          2          1
6.       Pemimpin                                                                                  5          4          3          2          1
7.       Autonomi                                                                                  5          4          3          2          1
8.       Intelektual                                                                                5          4          3          2          1
9.       Kreatif                                                                                         5          4          3          2          1
10.    Kejayaan                                                                                    5          4          3          2          1
11.     Organisasi                                                                                 5          4          3          2          1
12.    Keuntungan                                                                            5          4          3          2          1
13.    Promosi                                                                                      5          4          3          2          1
14.   Masa Lapang                                                                           5          4          3          2          1
15.    Pengiktirafan                                                                          5          4          3          2          1
16.    Sokongan                                                                                  5          4          3          2          1
17.    Keselamatan                                                                            5          4          3          2          1
18.    Kebudayaan                                                                            5          4          3          2          1
19.    Agama                                                                                         5          4          3          2          1
20.   Kepelbagaian                                                                          5          4          3          2          1
21.    Aktiviti                                                                                       5          4          3          2          1
 
INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK
Perbandingan Pekerjaan (INPS)
 
Borang Jawapan Bahagian B
 
 
A
Kreatif
5    4    3    2     1
A
Keuntungan
5    4    3    2     1
G
Data
5    4    3    2     1
G
Kreatif
5    4    3    2     1
E
Keselamatan
5    4    3    2     1
E
Autonomi
5    4    3    2     1
N
Agama
5    4    3    2     1
N
Benda
5    4    3    2     1

Benda
5    4    3    2     1

Alturisma
5    4    3    2     1
1


2A
Organisasi
5    4    3    2     1
A
Data
5    4    3    2     1
G
Intelektual
5    4    3    2     1
G
Promosi
5    4    3    2     1
E
Keuntungan
5    4    3    2     1
E
Intelektual
5    4    3    2     1
N
Sokongan
5    4    3    2     1
N
Pengiktirafan
5    4    3    2     1

Kreatif
5    4    3    2     1

Pembantu
5    4    3    2     1
3


4
A
Kebudayaan
5    4    3    2     1
A
Pengiktirafan
5    4    3    2     1
G
Aktiviti
5    4    3    2     1
G
Manusia
5    4    3    2     1
E
Data
5    4    3    2     1
E
Altruisme
5    4    3    2     1
N
Manusia
5    4    3    2     1
N
Aktiviti
5    4    3    2     1

Masa Lapang
5    4    3    2     1

Pemimpin
5    4    3    2     1
5


6


A
Promosi
5    4    3    2     1
A
Masa Lapang
5    4    3    2     1
G
Organisasi
5    4    3    2     1
G
Benda
5    4    3    2     1
E
Autonomi
5    4    3    2     1
E
Agama
5    4    3    2     1
N
Intelektual
5    4    3    2     1
N
Kepelbagaian
5    4    3    2     1

Data
5    4    3    2     1

Intelektual
5    4    3    2     1
9


10A
Keselamatan
5    4    3    2     1
A
Aktiviti
5    4    3    2     1
G
Masa Lapang
5    4    3    2     1
G
Agama
5    4    3    2     1
E
Organisasi
5    4    3    2     1
E
Benda
5    4    3    2     1
N
Kejayaan
5    4    3    2     1
N
Masa Lapang
5    4    3    2     1

Pengiktirafan
5    4    3    2     1

Keuntungan
5    4    3    2     1
7


8
A
Agama
5    4    3    2     1
A
Pembantu
5    4    3    2     1
G
Pemimpin
5    4    3    2     1
G
Kebudayaan
5    4    3    2     1
E
Aktiviti
5    4    3    2     1
E
Manusia
5    4    3    2     1
N
Promosi
5    4    3    2     1
N
Pemimpin
5    4    3    2     1

Sokongan
5    4    3    2     1

Aktiviti
5    4    3    2     1
11


12A
Sokongan
5    4    3    2     1
A
Benda
5    4    3    2     1
G
Kejayaan
5    4    3    2     1
G
Keselamatan
5    4    3    2     1
E
Promosi
5    4    3    2     1
E
Sokongan
5    4    3    2     1
N
Organisasi
5    4    3    2     1
N
Kebudayaan
5    4    3    2     1

Keselamatan
5    4    3    2     1

Kejayaan
5    4    3    2     1
13


14A
Intelektual
5    4    3    2     1
A
Manusia
5    4    3    2     1
G
Autonomi
5    4    3    2     1
G
Pemimpin
5    4    3    2     1
E
Pembantu
5    4    3    2     1
E
Pengiktirafan
5    4    3    2     1
N
Keselamatan
5    4    3    2     1
N
Pembantu
5    4    3    2     1

Manusia
5    4    3    2     1

Promosi
5    4    3    2     1
15


16A
Kepelbagaian
5    4    3    2     1
A
Altruisme
5    4    3    2     1
G
Pengiktirafan
5    4    3    2     1
G
Pembantu
5    4    3    2     1
E
Kreatif
5    4    3    2     1
E
Kejayaan
5    4    3    2     1
N
Masa Lapang
5    4    3    2     1
N
Keuntungan
5    4    3    2     1

Autonomi
5    4    3    2     1

Organisasi
5    4    3    2     1
17


18A
Pemimpin
5    4    3    2     1
A
Autonomi
5    4    3    2     1
G
Keuntungan
5    4    3    2     1
G
Pembantu
5    4    3    2     1
E
Kepelbagaian
5    4    3    2     1
E
Kejayaan
5    4    3    2     1
N
Altruisme
5    4    3    2     1
N
Keuntungan
5    4    3    2     1

Kebudayaan
5    4    3    2     1

Organisasi
5    4    3    2     1
19


20A
Kejayaan
5    4    3    2     1
G
Altruisme
5    4    3    2     1
E
Kepelbagaian
5    4    3    2     1
N
Data
5    4    3    2     1

Agama
5    4    3    2     1
21
BORANG SKOR INVENTORI NILAI PEKERJAAN SIDEK (INPS)

NAMA : __________________________________________________   TARIKH : ________________________________________

MANUSIA
DATA
BENDA
PEMBANTU
ALTRUISME
PEMIMPIN
AUTONOMI
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
5

1

1

4

2

6

2

6

4

2

12

6

11

9

12

5

8

15

18

12

15

15

9

10

16

19

16

17

16

21

14

18

21

19

20

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM


INTELEK
KREATIF
KEJAYAAN
ORGANISASI
KEUNTUNGAN
PROMOSI
MASA LPG
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
3

1

7

3

2

4

5

4

2

13

7

3

9

7

9

3

14

9

8

11

8

10

17

18

13

18

13

10

15

20

21

18

19

16

17

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM


P’ IKTIRAFAN
SOKONGAN
KESELAMATAN
KEBUDAYAAN
AGAMA
PELBAGAIAN
AKTIVITI
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
AGEN
SKOR
4

3

1

5

1

10

5

6

11

7

12

8

17

6

7

13

13

14

10

19

8

16

14

14

19

11

20

11

17

20

15

20

21

21

12

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUM

JUMPROFIL INVENTORI PEKERJAAN SIDEK

NAMA            :
TARIKH         :

DESKRIPSI PEKERJAAN
NILAI PEKERJAAN
RENDAH
SEDERHANA
TINGGI

MANUSIA
DATA
BENDA
PEMBANTU
ALTRUISME
PEMIMPIN
AUTONOMI
INTELEKTUAL
KREATIF
KEJAYAAN
ORGANISASI
KEUNTUNGAN
PROMOSI
MASA LAPANG
PENGIKTIRAFAN
SOKONGAN
KESELAMATAN
KEBUDAYAAN
AGAMA
KEPELBAGAIAN
AKTIVITI

1 hingga 6
7 hingga 15
16 hingga 21
 
 
 
 
 
 
 

0 Comments:

Followers, sila tinggalkan link blog saudara saudari ya. Terima kasih sudi mengikuti blog biasa ini