Informasi, Kaunseling Kerjaya, Peperiksaan, Cinta, Remaja, Keluarga, Motivasi, OKU,

Followers, sila tinggalkan link blog saudara saudari ya. Terima kasih sudi mengikuti blog biasa ini

2012/12/18

Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM)

Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) TABUNG KUMPULAN WANG AMANAH PELAJAR MISKIN (KWAPM)

Pengenalan & Latarbelakang Penubuhan 

Keprihatinan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) untuk merapatkan jurang pendidikan yang wujud merupakan satu agenda utama dalam meningkatkan kecemerlangan pendidikan selaras dengan aspirasi Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006-2010. Sehubungan itu, segala usaha yang berkaitan dengan Bantuan Persekolahan kepada golongan yang berkelayakan akan sentiasa menjadi keutamaan KPM.

KEMENTERIAN Pelajaran telah mengenal pasti bahawa antara faktor keciciran dalam kalangan pelajar sekolah ialah kemiskinan. Untuk mengatasi masalah itu, KPM telah melaksanakan Dasar Pendidikan Wajib di bawah seksyen 29A, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) mulai Januari 2003 yang mewajibkan ibu bapa menghantar anak mereka ke sekolah mulai tahun satu sekolah rendah.

Oleh yang demikian, Kementerian Pelajaran Malaysia telah menubuhkan Tabung Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) di bawah seksyen 10 Akta Tatacara Kewangan 1957. Selaras dengan penubuhan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) maka ia untuk membantu ibu bapa yang tidak berkemampuan menghantar anak mereka ke sekolah, dan seterusnya menjana kecemerlangan pendidikan mereka.  

OBJEKTIF
 
 
Kumpulan wang amanah ini memberi bantuan kepada pelajar miskin warganegara Malaysia di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan dari semua bangsa dan agama. Hal ini selaras dengan Dasar Pendidikan Wajib untuk meningkatkan tahap pencapaian akademik serta menjana kecemerlangan pelajar secara menyeluruh. 

PEMILIHAN PELAJAR

Pemilihan pelajar dibuat oleh jawatankuasa Pengurusan Bantuan Peringkat sekolah yang dipengerusikan oleh pengetua atau guru besar dan disyaratkan sekurang-kurangnya dua ahli, terdiri daripada wakil Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG).


PENDAPATAN KELUARGA


 
Pelajar miskin yang pendapatan keluarganya tidak dapat menampung keperluan pendidikan dan berada di bawah paras kemiskinan dengan pendapatan keluarga tidak melebihi kadar yang ditetapkan seperti rajah di atas.

Murid penerima bantuan KWAPM mestilah mematuhi kriteria kelayakan seperti berikut:-

1. Murid miskin warganegara Malaysia; bagi murid yang tidak mempunyai sijil kelahiran, pengesahan dari Jabatan Pendaftaran diperlukan.

2. Murid yang bersekolah di sekolah kerajaan atau di sekolah bantuan kerajaan.

3. Murid Orang Asli/Penan yang bersekolah di Sekolah Orang Asli/Penan (layak menerima bantuan KWAPM secara automatik).

4. Murid miskin yang mana pendapatan keluarganya tidak dapat menampung keperluan pendidikan dan jumlah pendapatan keluarga berada di bawah paras kemiskinan seperti rajah di atas.

KATEGORI PELAJAR YANG LAYAK MENERIMA KWAPM
 
Pelajar yang layak menerima bantuan KWAPM ditetapkan mengikut kategori seperti berikut:

Kategori 1

 
Pelajar miskin Tahun 1 yang tercicir daripada sistem persekolahan di bawah Dasar Pendidikan Wajib 2003

Kategori 2

 
a) Pelajar miskin tahun dua hingga enam yang pernah bersekolah tetapi tercicir pada tahun seterusnya/ di tengah persekolahan atau kanak-kanak yang berumur lapan hingga 12 tahun yang tidak pernah bersekolah langsung.

b) Pelajar sekolah menengah yang tercicir di tengah persekolahan akibat kemiskinan.


Kategori 3

 
Pelajar miskin tahun 1 - 6 yang masih bersekolah (bukan tercicir) tetapi memerlukan bantuan dan sekiranya tidak diberi bantuan akan menyebabkan tidak dapat meneruskan persekolahan. 


Ini termasuk pelajar tahun enam yang akan memasuki tingkatan satu pada tahun berikutnya.


Kategori 4 


Murid miskin yang terlibat di dalam kes kecemasan seperti bencana alam. kebakaran dan lain-lain yang menyebabkan punca pencarian keluarga terjejeas. 

 
TATA CARA PERMOHONAN
 Syarat Tambahan bagi Tahun 2010

Bagi tahun 2010, KPM mensasarkan penyaluran bantuan KWAPM dilaksanakan menggunakan senarai nama yang diperolehi daripada Data Kemiskinan Nasional yang dikenali sebagai eKASIH selaras dengan keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 6 Ogos 2008 dan Mesyuarat Focus Group Mengenai Pembasmian Kemiskinan Bil 8/2008 yang dipengerusikan oleh Y.Bhg. Tan Sri Ketua Setiausaha Negara (KSN) pada 8 Ogos 2008.


Dalam mesyuarat tersebut memutuskan bahawa semua bantuan persekolahan akan diuruskan oleh KPM sahaja dengan menggunakan Sistem eKASIH.
 
eKASIH
merupakan Sistem Data Kemiskinan Nasional yang dibangunkan oleh Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU), Jabatan Perdana Menteri (JPM) dengan tujuan memusatkan data golongan miskin dan miskin tegar. 


Tindakan menggunakan data eKASIH dalam penyaluran bantuan adalah untuk mengelakkan berlakunya ketirisan dan pertindihan dalam pemberian bantuan dengan kementerian-kementerian lain.

Semua murid yang KIRnya telah berdaftar dengan Sistem eKASIH dan disahkan sebagai M atau MT, akan diberikan bantuan KWAPM secara automatik tanpa perlu mengemukakan permohonan.

Bagi KIR yang belum mendaftar, permohonan boleh dibuat melalui laman web http://www.ekasih.gov.my. Ibu bapa atau penjaga yang berpendapatan di bawah Paras Garis Kemiskinan PGK) Nasional dan belum tersenarai dalam Sistem eKASIH juga boleh membuat permohonan dengan mengisi borang yang boleh diperoleh di Pejabat Pelajaran Daerah (PPD) dan Jabatan Pelajaran Negeri (JPN).


Senarai nama ini mengandungi maklumat terperinci ibu bapa/penjaga murid yang mana pendapatan isi rumah berada di bawah Pendapatan Garis Kemiskinan (PGK) Nasional seperti berikut:-


 Kadar dan Jenis Bantuan

Kadar dan jenis bantuan yang diberikan ini adalah tertakluk kepada keupayaan dana KWAPM dan perubahan boleh dibuat oleh pihak Jawatankuasa KWAPM di peringkat Kementerian yang dipengerusikan oleh Ketua Setiausaha KPM pada bila-bila masa.

Kadar Bantuan KWAPM

Pelajar Sekolah Rendah :
BAP - RM200 bagi setiap seorang murid setahun.
BB - RM25/RM50 bagi setiap seorang murid untuk tempoh 10 bulan.


Pelajar Sekolah Menengah :
BAP - RM300 bagi seorang murid setahun
BB - RM30/RM60 bagi setiap seorang murid untuk tempoh 10 bulan.

Jenis Bantuan KWAPM

1. Bantuan Am Persekutuan (BAP) - pakaian seragam sekolah, peralatan sekolah dan keperluan lain; dan
2. Bantuan Bulanan (BB) - wang saku dan perbelanjaan harian lain.
 


Prosedur Permohonan
KWAPM

 
Permohonan perlu dibuat setiap tahun dengan mengisi Borang Permohonan KWAPM di peringkat sekolah beserta dokumen-dokumen sokongan yang disahkan seperti berikut:-

a) Salinan kad pengenalan ibu bapa/penjaga dan isteri
b) Salinan sijil lahir murid/kad pengenalan pelajar
c) Salinan sijil kematian ibu bapa/penjaga (jika berkaitan)
d) Salinan sijil penceraian ibu bapa (jika berkaitan)
e) Surat pengesahan anak angkat dari Jabatan Pendaftaran Negara (jika berkaitan)

Pihak sekolah akan membuat pemilihan murid yang layak melalui mesyuarat jawatankuasa bantuan di peringkat sekolah yang dipengerusikan oleh Guru Besar/Pengetua sekolah. 

Jawatankuasa ini terdiri daripada kakitangan sekolah dan sekurang-kuranganya terdapat dua (2) orang wakil bukan guru daripada Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG). Jawatankuasa ini bertanggungjawab untuk menyemak dan memperakukan murid yang layak menerima bantuan KWAPM.

Setelah murid yang layak dikenalpasti dan dipersetujui oleh jawatankuasa, pihak sekolah akan mengumpulkan semua maklumat yang diperolehi dengan menyediakan borang rumusan permohonan yang lengkap dan menghantarkan borang rumusan tersebut ke Pejabat Pelajaran Daerah dan Jabatan Pelajaran Negeri untuk disemak/disahkan. 

 Jabatan Pelajaran Negeri merupakan agensi yang bertanggungjawab untuk menghantar senarai nama yang telah disemak/disahkan ke Bahagian Kewangan KPM untuk diproses.

Bahagian Kewangan akan membuat semakan terakhir sebelum proses pembayaran dibuat. Peruntukan bagi bantuan KWAPM akan dikreditkan ke akaun sekolah. 

Pada peringkat ini, Jawatankuasa pengurusan bantuan di peringkat sekolah pula perlu memainkan peranan dengan memantau proses agihan bantuan kepada semua murid yang layak. 

Pihak sekolah boleh mengkreditkan bayaran berupa wang tunai terus ke akaun murid ataupun barangan berdasarkan keperluan persekolahan kepada murid yang layak. 

Penerangan lanjut berkenaan proses permohonan dan pembayaran bolehlah rujuk di carta aliran di pautan (link) ini.

 
Share:

0 comments:

Welcome

Welcome

Halatuju Kerjaya

kaunseling kerjaya (479) Halatuju (354) selepas SPM (347) kerjaya (275) Kerjaya Kemahiran dan Teknikal (128) IPT (113) selepas STPM (80) IPTA (71) dunia ICT (62) Kerjaya Aliran Sains (61) akademik (58) Selepas Matrikulasi (57) Kerjaya Pendidikan (55) Institusi Kemahiran (53) kerjaya perguruan (46) STPM (45) Halatuju Selepas STPM (44) Matrikulasi (44) Halatuju Selepas Matrikulasi KPM (41) sekolah (40) ILKA (39) Minat Kerjaya (35) IPTS (33) Institut Latihan Kemahiran Awam (33) Kerjaya Kejuruteraan (31) Selepas UPSR (31) Terkini Lepasan Sekolah dan Mahasiswa (28) Kerjaya Kesihatan (27) UPU (27) Matrikulasi KPM (23) Aliran Agama dan Pendidikan Islam (22) Kolej Matrikulasi Premier (22) MARA (22) Panduan Temuduga (22) Selepas PT3 (21) Tingkatan 6 (21) TEVT (20) Halatuju Selepas PT3 (19) Jom Masuk U (18) Kolej Vokasional (18) UPSR (17) politeknik (17) Kerjaya Keusahawanan (16) Kerjaya Vokasional (16) Sijil Kemahiran Malaysia (16) Halatuju selepas PMR (15) Kerjaya Akauntan (15) Kolej Matrikulasi Teknikal (15) Sains dan Inovasi (15) Selepas Peperiksaan (15) Vokasional (14) Institusi Kemahiran MARA (13) Kerjaya OKU (13) ADTEC (12) IKBN (12) Sekolah Berasrama Penuh (12) kerjaya separa perubatan (12) sains teknologi (12) Siswazah (11) Kerjaya Perajurit (10) Cara-cara Menjadi Seorang Guru (9) Kerjaya Aliran Seni (9) Kerjaya Automatif (9) Kerjaya Kejuruteraan dan Pesawat (9) Kerjaya Pertanian (9) Pameran Pendidikan (9) Politeknik Premier (9) kerjaya paramedik (9) pra-U (9) sains astronomi (9) Jururawat (8) SKM (8) Tingkatan 1 (8) Universiti (8) Haluan Kerja Pendidikan (7) Kolej Komuniti (7) Sains (7) Universiti Luar Negara (7) KMPh (6) Kerjaya Jurumasak (6) Kerjaya Kewangan (6) Kerjaya Pemprosesan Makanan (6) Kerjaya Perubatan (6) Kolej Kemahiran Tinggi MARA (6) MEdSI (6) SDH (6) Sekolah Dalam Hospital (6) CIAST (5) GLC (5) IKM (5) ILJTM (5) KKTM (5) Kerjaya Jururawat (5) Kolej FELDA (5) MRSM (5) Politeknik Metro (5) Program Ijazah Luar Negara (5) Universiti Kolej Swasta (5) Akademi Binaan Malaysia (4) Asasi IPTA (4) ILP (4) Kerjaya Juruterbang (4) Kerjaya Perakaunan dan Ekonomi (4) Kerjaya Perundangan (4) Pengajar Vokasional (4) SKIM LATIHAN TENAGA PENGAJAR PRORAM MATRIKULASI KPM (4) Sekolah Harian (4) Sekolah Teknik (4) Sekolah Vokasional (4) Selangkah ke UiTM (4) Senarai IKBN (4) Akademi Laut Malaysia (3) Campus Life (3) Diploma Vokasional Malaysia KPM ILP (3) IKIP (3) INSPEN (3) INSTITUT KEMAHIRAN MARA (3) Institusi Latihan Pengajar Vokasioanal (3) Institusi Pendidikan Tinggi Swasta (3) KTD (3) Kerjaya ICT (3) Kerjaya Pentadbiran (3) Kerjaya Perhotelan (3) Majlis Latihan Pertanian Kebangsaan (3) Program Sijil (3) SBP (3) SITC-MPSI-IPSI-UPSI (3) SMKA (3) STAM (3) UniSZA (3) Asrama Semai Bakti FELDA (2) Guru OKU (2) ICAM (2) IKIP Advanced Skills Centre (2) INSTITUT LATIHAN PERINDUSTRIAN (2) Institusi Pendidikan MARA (2) Institut Kemahiran Baitulmal (2) Institut Penilaian Negara (2) Karnival Pendidikan MARA (2) Kerjaya Arkitek (2) Kerjaya Kimpalan (2) Kerjaya Konstabel (2) Kerjaya Pembersihan (2) Kerjaya Penyelidik (2) Kerjaya Pereka Fesyen dan Jahitan (2) Kolej Pertanian Malaysia (2) Kolej Teknologi Darulnaim (2) Kolej Yayasan Felda Kampus Mempaga (2) Latihan Industri (2) MPV (2) Maktab Koperasi Malaysia (2) PETRONAS (2) Panduan Pemilihan IPTS (2) Pengajian Separuh Masa (2) Perodua (2) Program Diploma (2) Sekolah KRK (2) Sekolah Kelas Rancangan Khas (2) Sekolah Menengah Agama (2) Skim Latihan Kemahiran FELDA (2) Tingkatan3 (2) i-MAS-C-U (2) APICTA (1) Asrama 1Malaysia (1) Bekerja Sambil Belajar (1) CIDB (1) GiatMARA (1) Guru KEMAS (1) IIUM Higher Education (1) IKB (1) INSTEP (1) Industri Maritim (1) Insititut Teknikal Jepun Malaysia (1) Institut Kraf Negara (1) Institut Teknologi Petroleum PETRONAS (1) JMTI (1) KIST (1) KIST Aviation Academy (1) KUIN (1) Kerjaya Bomba dan Penyelamat (1) Kerjaya Kartunis (1) Kerjaya Maritim (1) Kerjaya Matematik (1) Kerjaya Pelaut (1) Kerjaya Penerbangan (1) Kerjaya Polis (1) Kerjaya Profesional (1) Kerjaya Sains Aktuari (1) Kerjaya Sokongan (1) Kolej Islam Sains dan Teknologi (1) Kolej PTPL (1) Kolej Pengajian Islam Johor (1) Kolej Poly-Tech MARA (1) Kolej Profesional MARA (1) Kolej Twintech (1) LUCT (1) Latihan 1Malaysia (1) MARDI (1) MARSAH (1) MENGUBAH DESTINI ANAK BANGSA (1) MRSM Ulul Albab (1) Maktab Tentera Diraja (1) NATC (1) NIOSH (1) Oversea (1) PLPP Bangi (1) PROGRAM PERSEDIAAN DIPLOMA UTHM (1) Pinjaman Boleh Ubah IPTA (1) Pinjaman Pelajaran (1) Pinjaman Pendidikan Yayasan Pahang (1) Pusat Latihan 1Malaysia (1) Pusat Latihan Perindustrian dan Pemulihan Bangi (1) Pusat Pemulihan OKU (1) Restu College (1) SEKOLAH PERTUKANGAN PERANTIS TENTERA DARAT (1) SENARAI KOLEJ KEMAHIRAN TINGGI MARA (1) Sekolah Bimbingan Jalinan Kasih (1) Sekolah Menengah Agama Negeri Pahang (1) Sekolah Rancangan Khas Pahang (1) Senarai Penaja (1) Tenaga Pengajar Kemahiran (1) Timur Tengah (1) Tingkatan 2 (1) Tingkatan 4 (1) Tingkatan 5 (1) UNITEN (1)

My Blog List

Pautan Pendidikan

Pautan Pendidikan

Antibuli

Eduwebtv

THESTAR

NST

MMAIL