Subscribe Us

Followers, sila tinggalkan link blog saudara saudari ya. Terima kasih sudi mengikuti blog biasa ini

PERMOHONAN BIASISWA JPA PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA 2013

PERMOHONAN BIASISWA JPA PROGRAM IJAZAH DALAM NEGARA 2013


Adalah dimaklumkan bahawa permohonan bagi Program Ijazah Dalam Negara (PIDN) tahun 2013 akan dibuka mulai 9 September 2013 (Isnin) jam 12:30 tengahari dan tarikh tutup permohonan adalah pada 16 September 2013 (Isnin). 


TAWARAN BIASISWA JABATAN PERKHIDMATAN AWAM
BAGI MENGIKUTI PENGAJIAN PERINGKAT DIPLOMA DAN IJAZAH SARJANA
MUDA DI INSTITUSI PENGAJIAN TINGGI AWAM (IPTA) DAN INSTITUSI
PENGAJIAN TINGGI SWASTA (IPTS) DALAM NEGARA
BAGI SESI 2013/2014 

Permohonan  adalah   dipelawa  daripada  pelajar  yang  telah  mendapat  surat tawaran  untuk  melanjutkan  pengajian  peringkat  Diploma  atau  Ijazah  Sarjana Muda  mulai  Sesi  2013/2014  di  Institusi  Pengajian  Tinggi  Awam  dan  Institusi Pengajian  Tinggi  Swasta  terpilih  untuk  mendapatkan  biasiswa  tajaan  Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)


Program dan institusi-institusi yang ditaja adalah seperti berikut:

Ijazah/Diploma (IPTA)-

Semua bidang yang telah diiktiraf
 
1.  Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
2.  Universiti Malaya (UM)
3.  Universiti Putra Malaysia (UPM)
4.  Universiti Sains Malaysia (USM)
5.  Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
6.  Universiti Sultan Zainal Abidin (UNiSZA)
7.  Universiti Islam Antarabangsa (UIAM)
8.  Universiti Malaysia Pahang (UMP)
9.  Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
10. Universiti Malaysia Sabah (UMS)
11. Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
12. Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
13. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
14. Universiti Teknikal Malaysia (UTeM)
15. Universiti Teknologi MARA (UiTM)
16. Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
17. Universiti Utara Malaysia (UUM)
18. Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
19. Universiti Pertahanan Nasional Malaysia
(UPNM)
20. UTM -  MJIT (Malaysia-Japan International
Institute Of Technology)

 
 Ijazah  (IPTS)

IPTS bertaraf GLC


 Universiti Multimedia (MMU)
Universiti Teknologi Petronas (UTP)
Universiti Tenaga Nasional (UNITEN)


IPTS bertaraf GLC
1.  University of Nottingham
2.  Monash University
3.  Swinburne University of Technology
4.  Curtin University of Technology3.  SYARAT-SYARAT PERMOHONAN BIASISWA JPA

(a) Syarat-syarat Asas

(i)    Warganegara Malaysia;

(ii)    Umur tidak melebihi 25 tahun pada atau sebelum 1 Januari 2013;

(iii)   Memiliki   Sijil   Penuh   bagi   Sijil   Pelajaran   Malaysia   (SPM)   untuk
melayakkan  lantikan  ke  perkhidmatan  awam  termasuk  kepujian  dalam
Bahasa  Melayu  dan  Ujian  Lisan  pada  peringkat  SPM  atau  kelulusan
yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan

(iv)   Telah   menerima  tawaran kemasukan ke   tahun pertama (1) pengajian
atau  tahun  kedua  (2)  dan  ke  atas  di  peringkat  ijazah  pertama  dan
mempunyai baki 2 tahun pengajian; atau

(v)    Tahun pertama peringkat Diploma dari mana-mana IPTA (kecuali UPSI).


(b) Syarat Khusus (Kelayakan Akademik)

Pemohon  yang  sedang  mengikuti  pengajian  atau   pemohon  yang  telah
diterima masuk ke IPT seperti yang disenaraikan  di perenggan 2 sama ada
peringkat  Diploma  atau  Ijazah  Sarjana  Muda  mulai  Sesi  2011/2012  perlu
mempunyai salah satu kelayakan akademik seperti berikut:

  

 CALON-CALON YANG TIDAK LAYAK MEMOHON
  • Pelajar-pelajar yang tidak memenuhi syarat-syarat kelayakan asas dan khusus yang ditetapkan.

  • Calon yang telah mendapat tajaan di bawah Program Penajaan Tambahan 9A SPM 2008 dan mana-mana Program Penajaan JPA ke Institusi Pengajian Tinggi Tempatan.

  • Pelajar-pelajar yang telah mempunyai Ijazah Pertama, Diploma Lepasan Ijazah atau Diploma anjuran sesuatu jabatan/agensi.

  • Pelajar-pelajar yang sedang mengikuti pengajian Diploma dalam tahun kedua dan ke atas.

  • Kursus-kursus yang berkaitan dengan pendidikan seperti Kursus Ijazah Sarjana Muda Sains dengan Pendidikan.

  • Pelajar-pelajar yang sedang mengikuti kursus peringkat Matrikulasi/ Asasi Sains/ Pra-Universiti/ Alpha/ Foundation.

  • Pelajar/ pegawai yang sedang mengikuti program/ kursus jarak jauh/ separuh masa.

  • Pelajar yang akan dan sedang mengikuti Program Kerjasama, Program Berkembar, Program Double Degree, Program Luar Kampus dan Program Jarak Jauh.

Syarat-syarat permohonan boleh dibaca di sini

Permohonan akan dibuka secara dalam talian (online) sahaja iaitu melalui laman sesawang http://pidn.jpa.gov.my. Syarat permohonan boleh didapati di http://pidn.jpa.gov.my. mulai tarikh permohonan dibuka.

CARA MEMOHON


Permohonan  boleh  dibuat  secara  dalam  talian  (online)  sahaja.  Permohonan
adalah percuma. Cara memohon adalah seperti berikut:

(i)       Pemohon  boleh  mengemukakan  permohonan  mulai  9  September  2013
dengan    melayari    laman    sesawang    http://www.jpa.gov.my    atau
http://pidn.jpa.gov.my;

(ii)      Pemohon dibenarkan  mengemas kini atau meminda sebelum  tarikh tutup
permohonan. Hanya permohonan yang terkini sahaja diambil kira sebagai
penerimaan permohonan;

(iii)     Borang permohonan dalam talian yang dimuat turun, dicetak dan dihantar
melalui pos tidak akan diproses;

(iv)     Permohonan secara dalam talian tidak memerlukan penghantaran salinan
sijil-sijil,   kecuali   dinyatakan   dalam   “Slip   Pengesahan   Permohonan
Biasiswa JPA Tahun 2013”;

(v)      Pemohon  hendaklah  memastikan  proses  permohonan  telah  sempurna
dengan   mencetak  “Slip   Pengesahan  Permohonan   Biasiswa  JPA
Tahun 2013” sebagai bukti permohonan telah dibuat;

(vi)     Pertanyaan   mengenai   masalah   teknikal   semasa   mengisi   borang
permohonan  dalam  talian  boleh  dibuat  dengan  menghubungi  talian  03-
88853453, 03-88853541 atau 03-88853532. Talian-talian ini dibuka setiap
hari bekerja dari jam 8:30 pagi hingga 5:00 petang; dan

(vii)    Pertanyaan mengenai program tajaan boleh dibuat dengan menghubungi
talian  03-88853049  (10  talian)  pada  setiap  hari  bekerja  mulai  jam  8:30
pagi hingga 5:00 petang atau e-mel di alamat pidn2013@jpa.gov.my.10.     TARIKH TUTUP PERMOHONAN

Tarikh tutup permohonan ialah pada 16 September 2013 (Isnin). Permohonan 
yang diterima selepas tarikh tersebut tidak akan dipertimbangkan.PENGHANTARAN DOKUMEN

Calon    yang    telah    memohon    secara    dalam    talian    diwajibkan    untuk mengemukakan dokumen seperti berikut:

(i)  Slip Pengesahan Permohonan;

(ii) Salinan Mykad Pemohon;

(iii) Surat Tawaran ke IPTA / IPTS;

(iv) Keputusan Peperiksaan Terkini Mengikut Kelayakan;

(v) Borang Pengesahan Pendapatan Keluarga  (diperoleh dari laman web eSILA
di http://esilav2.jpa.gov.my); dan

(vi) Slip Gaji Ibu/Bapa. (sekiranya ada)

Dokumen  tersebut  perlu  dihantar  dan  tiba  di  alamat  berikut  selewat-lewatnya pada 20hb September 2013:

Unit Penawaran Latihan Sebelum Perkhidmatan
Bahagian Pembangunan Modal Insan
Jabatan Perkhidmatan Awam
Aras 5, Blok C1, Kompleks C
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62510 PUTRAJAYA


KEPUTUSAN PERMOHONAN

Keputusan permohonan  biasiswa Program Ijazah Dalam  Negara dijangka akan diumumkan  melalui  laman  sesawang  www.jpa.gov.my  pada  21  Oktober  2013 (Isnin).

0 Comments:

Disclaimer

(c) Blog ini bukanlah pandangan rasmi pemilik blog atau majikan pemilik blog. Pemilik blog adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman blog ini .