Subscribe Us

Followers, sila tinggalkan link blog saudara saudari ya. Terima kasih sudi mengikuti blog biasa ini

Info Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah (SPSK)

Info Sistem Pengurusan Kualiti Sekolah (SPSK)

LATAR BELAKANG


SPSK adalah singkatan bagi Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti. Tumpuan utama dalam SPSK adalah pemantapan dari segi pengurusan dan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran yang berlaku di sekolah seluruh negeri Selangor. SPSK didokumenkan berdasarkan kepada prosedur kualiti MS ISO 9001:2008 dengan matlamat menyediakan semua sekolah di negeri Selangor ke arah sekolah bertaraf dunia.
 


OBJEKTIF
1. Melaksanakan 100 % pengajaran dan pembelajaran berdasarkan Rancangan Pelajaran Tahunan kecuali berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan sekolah.

2. Memastikan pencapaian murid setiap sekolah di negeri Selangor mencapai 65 % lulus keseluruhan atau peningkatan 3% dari tahun sebelumnya dalam setiap mata pelajaran bagi peperiksaan pertengahan tahun, akhir tahun dan peperiksaan awam.

3. Memastikan 100 % murid sekolah di negeri Selangor mendapat perkhidmatan Bimbingan dalam Kemahiran Belajar, Pembangunan Diri Murid, Motivasi dan Kerjaya, melainkan berlaku perkara-perkara yang di luar kawalan pihak sekolah.

4. Melaksanakan Prosedur Pengurusan Kewangan tanpa teguran audit sekolah.
MATLAMAT
1. Memantapkan kecemerlangan sekolah agar memperoleh Tawaran Baru ( Bai’ah ) setiap tahun.
2. Menyediakan sekolah ke arah Sekolah Kluster Kecenerlangan dan Sekolah Berprestasi Tinggi menjelang Tahun 2014.
3. Sifar sekolah yang berada di Band 5, 6 dan 7  menjelang 2014 di Selangor kecuali sekolah yang baru dibuka.
4. Sifar sekolah di negeri Selangor mendapat Audit Berteguran menjelang tahun 2014.
5. Memastikan semua sekolah di negeri Selangor mngamalkan Sistem Pengurusan Sekolah Kualiti Berasaskan MS ISO 9000 menjelang Tahun 2015.


PROSEDUR KUALITI ( PK ) SPSK YANG DILAKSANAKAN DI SEKOLAH
PK01   :  Pengurusan Panitia
PK02   :  Pengurusan Jadual Waktu
PK03   :  Pengurusan Pembelajaran dan Pengajaran
PK04   :  Pengurusan Pencerapan
PK05   :  Pengurusan Peperiksaan
PK06   :  Pengurusan Semakan Hasil Kerja Murid
PK07   :  Pengurusan Mesyuarat
PK08   :  Pengurusan Bimbingan
PK09   :  Pengurusan Pusat Sumber
PK10   :  Pengurusan Perkembangan Staf
PK11   :  Pengurusan Aduan Pelanggan
PK12   :  Pengurusan Maklum Balas Pelanggan
PK13   :  Pengurusan Kawalan Dokumen dan Rekod Kualiti
PK14   :  Pengurusan Audit Dalam
PK15   :  Pengurusan Kawalan Perkhidmatan yang Tidak Akur
PK16   :  Tindakan Pembetulan, Pencegahan dan Penambahbaikan
PK17   :  Pengurusan Perolehan

STATUS PELAKSANAAN
Jumlah sekolah yang telah melaksanakan SPSK adalah 76 buah sekolah ( 2010 & 2011 )
2010 : 41 buah sekolah berprestasi tinggi
2011 : 35 sekolah berprestasi sederhana
2012 : Semua sekolah di negeri Selangor melaksanakan SPSK


DEFINISI PENGURUSAN BERKUALITI
Pengurusan : Satu proses sosial yang melibatkan aktiviti seperti merancang, mengelola, melaksana ( memimpin ) dan mengawal pelaksanaan program-program atau tindakan bagi mencapai matlamat yang telah ditetapkan.
Berkualiti : Perkhidmatan ( output ) memenuhi kehendak pelanggan dan stakeholder.
CIRI-CIRI PENGURUSAN BERKUALITI
1. Penambahbaikan berterusan.
2. Penekanan yang lebih kepada peranan pengurusan atasan.
3. Mengambil kira keperluan undang-undang dan peraturan.
4. Objektif yang boleh diukurpada setiap peringkat dan fungsi yang berkaitan.
5. Memastikan keberkesanan latihan.
6. Analisis data bagi tujuan pengukuran pencapaian pelaksanaan sistem kualiti.
7. Maklumat kepuasan atau ketidakpuasan pencapaian sebagai pengukuran pencapaian pelaksanaan objektif kualiti.


KELEBIHAN PENGURUSAN BERKUALITI
1. Sistem Pengurusan Kualiti ISO memberi penekanan terhadap pencegahan dan bukan mengatasi masalah setelah perkara yang berkenaan berlaku.
2. Kajian Semula yang berterusan ke atas proses – proses yang kritikal dan membuat tindakan pembetulan.
3. Mewujudkan cara bekerja yang konsisten dan menepati ” prinsip betul pertama kali dan setiap kali ”.
4. Pelaksanaan tugas berdasarkan kepada prosedur yang didokumentasikan.
5. Mementingkan penyimpanan rekod kualiti untuk membuktikan tindakan yang telah dilaksanakan.

Sumber; 

Sektor Jaminan Kualiti,
Jabatan Pelajaran SelangorInfo tambahan Daripada En Mohd Jasmi bin Jaafar, Unit Pengurusan kualiti PPD Maran, Pahang:

 OBJEKTIF UNIT PENGURUSAN KUALITI

1. Memberi bimbingan secara   berterusan untuk membentuk sistem pengurusan PPD dan sekolah secara profesional


2. Melaksana peningkatan kualiti dan keutuhan NKRA seperti SKPM, New Deals dan SBT.


3. Mengekal dan meningkatkan lagi mutu kepimpinan instruksi dan berkualiti


4. Berkongsi pengalaman dan kejayaan pengurusan sekolah sebagai budaya memperkasakan sekolah


5. Menyelaras pelaksanaan sistem pengurusan yang ditetapkan oleh kementerian dan lain-lain pekeliling yang berkaitan


6. Merancang , menyelaras dan membina sistem piawaian pengurusan kualiti  yang seragam dan bertaraf dunia


7. Menyelaras pengumpulan , penyelenggaraan , penerbitan , penyimpanan dan penyelarasan laporan dan pelbagai dokumen kualiti di dalam organisasi


8. Merancang , meyelaras dan melaksana Audit Dalam  bagi seluruh Proses Kerja  dalam organisasi

9. Menyelaras semua Anugerah Kualiti  dan Inovasi di peringkat organisasi


Sumber; klik di sini

0 Comments:

Disclaimer

(c) Blog ini bukanlah pandangan rasmi pemilik blog atau majikan pemilik blog. Pemilik blog adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman blog ini .