Subscribe Us

Followers, sila tinggalkan link blog saudara saudari ya. Terima kasih sudi mengikuti blog biasa ini

Nota Minda; Kaedah Arkeologi

Nota Minda: Sejarah Tingkatan 1

Kaedah Arkeologi Sebagai Salah Satu Kaedah Pengkajian Sejarah

Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kali ini saya membuat nota minda berdasarkan mata pelajaran Sejarah.

Di dalam mata pelajaran Sejarah Tingkatan 1, Dalam Bab 1; Sejarah dan Kita. Kaedah Pengkajian Sejarah:

 Nota Minda; Kaedah Kajian Sejarah


Nota Minda Kaedah Arkeologi
(Sejarah Tingkatan 1), sila klik pada gambar 
untuk membesarkannya atau untuk memprint out.


Kaedah Pengkajian Sejarah:

Kaedah Lisan
 • Sumber lisan ialah sesuatu yang duucapkan atau diberitahu oleh orang sumber
 • Ahli sejarah memperolehi maklumat sejarah malalui cerita-cerita lisan atau pengucapan oleh seseorang tokoh
 • Maklumat yang diperolehi terus daripada responden melalui ucapan, penceritaan dan perbualan dinamakan kaedah lisan
 • Sumber sejarah yang diperolhi melalui akedah lisan berkait rapat dengan sastera rakyat seperti mitos, lagenda dan puisi
 • Ahli sejarah perlu mengelakkan diri daripada memasukan undur tokok tambah
 • Ilmu sains dan teknologi menyebabkan televisyen, internet, televedio, cakera padat pita rakaman menjadi sumber lisan utama. Ini juga dikenali sebagai kaedah pandang dengar
 • Menonton berita dan liputan secara langsung melalui televiisyen dianggap sebagai sumber lisan
 • Kaedah mendapat sumber lisan yang lain ialah a. Temu ramah b. Penceritaan
 • Kaedah temuramah dan penceritaan ini bertujuan untuk mendapatkan latar belakang ataupun pandangan daripada seorang tokoh
Kaedah Bertulis
 • Kajian terhadap sesuatu fakta juga boleh didapati daripada bahan bertulis
 • Pengkaji telah menggunakan alat-alat di bawah untuk mentafsir fakta yang diperolehi:
 • Catatan perjalanan 
 • Diari 
 • Tujuan dan gambar pada kulit binatang 
 • Duit syiling 
 • Daun
 • Kesan pahatan di batu nisan atau di dinding gua, daun kayu, kulit kayu 
 • gading dan kertas
 • surat
 • Manuskrip
 • Melalui sumber yang ditulis dilakar dan di pahat membantu sejarawan memperolehi maklumat mengenai Sesuatu perkara,  Peristiwa, Tokoh, Kejadian, Perundangan, dan Adat resam.
 • Contoh sumber bertulis ialah Sejarah Melayu mengenai Kesultanan Melayu Melaka

Kaedah Arkeologi
 • Melalui kaedah arkeologi, fakta yang diperolehi didapati dengan proses gali cari bahan- bahan purba yang tertanam di dalam tanah atau dasar laut
 • Ia juga merupakan kaedah saintifik
 • Bahan yang dijumpai dipanggil sebagai artifak
 • Kebanyakan bahan ini disimpan di Muzium atau Arkib
 • Artifak ini dapat menjelaskan kegiatan dan kebudayaan manusia zaman dahulu.
 • Melalui proses pentakrihan radiokarbon, ketepatan usia bahan-bahan tinggalan sejarah dapat disahkan.

0 Comments:

Disclaimer

(c) Blog ini bukanlah pandangan rasmi pemilik blog atau majikan pemilik blog. Pemilik blog adalah tidak bertanggungjawab bagi apa-apa kehilangan atau kerugian yang disebabkan oleh penggunaan mana-mana maklumat yang diperolehi dari laman blog ini .